Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
Rate this post

Một trong số những công văn quan trọng trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài chính là Thông báo chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài do Sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp cho Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Thông báo chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài được cấp như thế nào?

Doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài bất kỳ đều phải đăng ký vị trí sử dụng lao động nước ngoài với Sở lao động và được cơ quan này chấp thuận với những giải trình thỏa đáng.

Theo Thông tư số 40/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.

Những khó khăn mà Doanh nghiệp có thể gặp phải

Như đã nói ở phần trước, trước khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, Doanh nghiệp phải mất ít nhất là 30 – 45 ngày để được chấp thuận tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài. Đó là khoảng thời gian “hoàn hảo”, khi mà mọi thủ tục, hồ sơ và giải trình của Doanh nghiệp đều được cơ quan chấp thuận thụ lý và giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu việc giải trình không đạt yêu cầu, Doanh nghiệp có thể mất một lượng thời gian lớn hơn, việc tuyển dụng và bổ khuyết các vị trí công việc sẽ bị kéo dài, có thể đến vô thời hạn.

Thủ tục xin chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài thoạt nghe rất đơn giản và dễ thực hiện vì mẫu Công văn đã được Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành theo Thông tư 40 năm 2016. Tuy nhiên, chủ trương mới của Nhà nước ta là tạo mọi điều kiện để chuyên gia, quản lý, lao động người Việt Nam có việc làm, giảm thiểu con số thất nghiệp đang là vấn đề lớn của xã hội. Do đó, Nhà nước ngày càng siết chặt quản lý đối với việc sử dụng lao động nước ngoài nói chung và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài nói riêng, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong nước. Vậy làm sao để Doanh nghiệp được chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài? Phải giải trình ra sao để có thể thuyết phục được cơ quan chấp thuận?

Những yêu cầu cơ bản của Cơ quan chấp thuận

  • Vị trí công việc và chức danh công việc phải rõ ràng và được mô tả chi tiết, cụ thể.
  • Mỗi chức danh công việc chỉ được tuyển dụng và sử dụng một lao động nước ngoài duy nhất.
  • Nếu lao động nước ngoài nghỉ việc, Doanh nghiệp buộc phải xin lại Thông báo chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài nếu Doanh nghiệp muốn bổ khuyết vị trí đó.
  • Giải trình lí do tuyển dụng lao động nước ngoài mà không phải là lao động Việt Nam.
  • Soạn thảo phương án đào tạo lao động trong nước.

Trên đây chỉ là những yêu cầu cơ bản của cơ quan chấp thuận khi tiếp nhận hồ sơ xin Thông báo chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài, ngoài ra, sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn tùy vào vị trí và số lượng lao động nước ngoài.

Để không làm mất nhiều thời gian của Doanh nghiệp, giúp cho thủ tục xin cấp giấy phép lao động được nhanh chóng và quá trình hoạt động của Doanh nghiệp diễn ra xuyên suốt, hãy liên hệ Hotline 0911 97 13 28 hoặc email [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ.

Nguồn: Làm thẻ Apec ƯU ĐÀM

The price anyone could try here goes up as the storage options increase